przyjaciele - grywalizacjaWspółpraca w grupie bywa trudna. Aby ją ułatwić, można spróbować zgrywalizować cały proces. Podpowiadamy, jakie korzyści może przynieść odpowiednio zaplanowany program grywalizacyjny.

Społecznościowy aspekt grywalizacji

1. Ludzie chcą być częścią grupy ? człowiek jest istotą stadną i fatalnie znosi wykluczenie, które nie jest jego dobrowolnym wyborem. Traktuje to jak odrzucenie i atawistycznie obawia się takiej sytuacji. Niechęć do bycia wyłączonym może wywoływać postawy konformistyczne, jednakże dobrze zaprojektowany program grywalizacyjny może spowodować, że dyskomfort płynący z potencjalnego wykluczenia będzie motywatorem starań jak najlepszego dopasowania się do grupy i stania się jej wartościową ? a nawet niezbędną ? częścią. Dodatkowo, możliwość oceniania przez pozostałych członków grupy wyników i starań jednostki sprawia, że dana osoba dokłada większych starań, żeby  zadowolić grupę.

Gamifikacja pozwala porządkować grupę

2. Ludzie chcą czuć się potrzebni ? należy im to ułatwić, dając misje do wypełnienia i przypominając, że każda praca jest ważna i każda jest potrzebna ? w przeciwnym razie dane stanowisko po prostu by nie istniało. Jednakże ludzka tendencja do hierarchizowania świata skłania tych będących wyżej do okazywania tym znajdującym się niżej, że ich czas i wysiłek są mniej warte. Grywalizacja może pomóc przywrócić właściwe postrzeganie swoich miejsc w grupie i zrozumienie, że każdy jest ważny i zasługuje na szacunek.

Zdrowa rywalizacja dzięki gryfikacji

3. Ludzie lubią rywalizację ? każdy z przyjemnością udowodni otoczeniu, że jest w czymś najlepszy. Wiele osób włoży dużo starań w to, żeby zobaczyć swoje nazwisko na szczycie tablicy wyników. Rywalizować mogą nie tylko jednostki między sobą, ale również poszczególne grupy uczestników ? istnienie zewnętrznego przeciwnika zacieśnia więzy w obrębie danej drużyny.

4. Ludzie chcą współpracować ? grywalizacja stawia nie tylko na konkurencję, ale również na kooperację. Nawet w najbardziej zgranej drużynie zawsze będzie istnieć współzawodnictwo i walka o pozycję ? odpowiednio kontrolowane są to zdrowe zachowania, służące zarówno auto-, jak i wzajemnej motywacji. Jednakże team working bazuje na współpracy jednostek i ich gotowości do poskramiania swojego instynktu rywalizacji. Można to osiągnąć poprzez właściwe dobranie celów oraz mechanizmów grywalizacyjnych.