starbucks - grywalizacja

Michael Hugos, CIO w międzynarodowej kooperatywie dystrybucyjnej dla giganta Starbucks, który produkował dla niego przedmioty konieczne dla sieci kawiarni jak papierowe kubki, chusteczki, plastikowe łyżeczki, mieszadełka itp., mierzył się przez pewien czas z brakiem odpowiedniej kooperacji i właściwego systemu nadzorującego pomiędzy członkami kooperatywy, kawiarniami Starbucks oraz dostawcami. Jako odpowiedź na problemy wynikające z tego powodu, Hugos stworzył grywalizowane centrum danych, zapobiegające między innymi niedostarczaniu towarów na czas czy późnym zamówieniom last minute przez firmę Starbucks. Wynikiem wdrożenia systemu grywalizacyjnego było umożliwienie pojawienia się większej ilości zamówień, dostarczenie dla przedsiębiorstwa Hugos wyższych zysków, włączając podniesienie cen ich usług o dwa do czterech procent na przedmiocie użytkowym dzięki podniesieniu efektywności całego systemu. Zyski Hugos zostały zwiększone dzięki cięciu kosztów i podniesieniu ceny produktów.

Działanie grywalizacyjnego systemu zostało oparte na zasadzie przyznawania punktów ujemnych, tak zwanych punktów złej reputacji, które były udostępniane innym i składały się na całościowy obraz reputacji firmy. Gdy dane zebrane od wszystkich użytkowników systemu łańcucha dostaw były widoczne w czasie rzeczywistym, poprawiła się samoorganizacja firm i rozpoczął się proces udanej współpracy.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl