nasa - grywalizacjaTendencja wzrostowa wśród firm i organizacji świadomie wykorzystujących grywalizację do realizacji swoich celów obejmuje coraz większy zasięg. Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) jest kolejną organizacją, która wykorzystała grywalizację. Miało to miejsce w aplikacji CloudSpotter, stworzonej dla NASA przez Cloud Appreciation Society.

Aplikacja CloudSpotter ma na celu pomoc w koordynowaniu i kalibrowaniu danych systemu CERES, powstałego w oparciu o działanie satelit, które mają za zadanie mierzenie ilości światła odbitego z powrotem do przestrzeni z Ziemi i obliczanie ilości emitowanego ciepła. Ponieważ jednak obszary pokryte chmurami odbijają inne ilości światła niż obszary bezchmurne, system CERES ma problemy w wykrywaniu chmur na powierzchni Ziemi. Szczególnie trudne dla systemu CERES jest odczytanie typów chmur oraz przemieszczanie się chmur nad obszarami gruntów pokrytych śniegiem.

CloudSpotter jest aplikacją skonstruowaną w odpowiedzi na potrzeby niedoskonałego systemu CERES. CloudSpotter wykorzystuje zdjęcia robione przez użytkowników programu, które otagowane są przez GPS telefonu komórkowego. CloudSpotter przekazuje także informacje będące odpowiedziami na pytania skierowane do użytkowników na temat rodzajów chmur obserwowanych przez dostarczających fotografie wolontariuszy. CloudSpotter ostatecznie przesyła dane do NASA, które wykorzystywane są przez CERES. Użytkownicy aplikacji CloudSpotter są nagradzani punktami i mają możliwość podnoszenia ich ilości poprzez identyfikację różnych rodzajów chmur

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl