„Podstawą sukcesu grywalizacji jest przede wszystkim ludzka skłonność do rywalizacji z innymi, porównywania się z nimi oraz udowadniania im swojej przewagi na dowolnym polu. Jednocześnie jednymi z największych wrogów człowieka są nuda i rutyna i to one właśnie są odpowiedzialne za to, że motywacja do działania spada. W związku z tym nawet duże pieniądze prz stają po pewnym czasie być wystarczającym czynnikiem zwiększającym czy choćby utrzymującym na stałym poziomie zaangażowanie pracowników. Grywalizacja ? jako system bazujący na zdrowej rywalizacji i nagrodach, a nie na karach ? pozwala stworzyć warunki, w których motywacja pracowników wzrasta. Tak oceniają to sami pracownicy.” – pisze Piotr Pajewski dla miesięcznika Benefit (maj 2013).

CZYTAJ WIĘCEJ