banknot - grywalizacja

rgbstock.com / wax115

Grywalizacja jako narzędzie służące do motywowania pracowników jest bardzo skutecznym rozwiązaniem tylko wtedy, jeśli nie popełnimy przy jej wdrażaniu żadnego błędu, który będzie powodować ograniczanie jej efektywności. Pracownicy oczekują od pracodawców dodatkowych czynników motywujących, a grywalizacja jest jednym z rozwiązań coraz szerzej stosowanych do tego celu. Jednym ze stosunkowo często spotykanych błędów, które popełniają pracodawcy przy budowaniu systemów grywalizacyjnych, jest nagradzanie pracowników pieniędzmi. Badanie, które zostało podsumowane przez Daniela Pinka podczas prezentacji TED?a, mówi, że nagrody zewnętrzne są skuteczne jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Wzmacnianie systemu grywalizacyjnego motywującego pracowników o czynnik pieniężny automatycznie przekłada nacisk na aktywność wokół pieniądza, co powoduje, że jeśli nawet wcześniej istniały jakiekolwiek inne motywacje, to znikają w momencie gdy pojawia się ten walor materialny. Pieniądze motywują, ale wtedy gdy nieobecne są żadne inne motywacje. W momentach, gdy pracownicy czerpią powód do dumy z tego, co robią, wykorzystując przy tym swoją kreatywność czy unikalne umiejętności, zachęta finansowa może być nieskuteczna, a czasem wręcz działać w sposób obraźliwy.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl