gwap - grywalizacjaGWAP to skrót od Games With a Purpose. Był to projekt akademicki w CMU, który miał na celu kreowanie takich gier, które miały rozwiązywać problemy jakich komputery nie były w stanie rozwiązać. Innymi słowy, były to gry, które poprzez dawanie rozrywki użytkownikom nakłaniały ich do wykonywania zadań, które pomagały w tworzeniu algorytmów dla programów komputerowych. GWAPowi udało się zaangażować ponad dwieście tysięcy osób, które grały w gry wchodzące w obszar problemów realizowanych za ich pomocą. Gry GWAP obecne były w sieci na przełomie lat 2008 do 2011.

Gry GWAP realizowały szczytny cel, którym było polepszenie jakości życia ludzi. Za pomocą tworzenia rozrywki dla użytkowników i uczenia ich wzajemnej współpracy, GWAP przetwarzał dane które generowane były przez graczy i przekierowywał je do informacji dla komputerów, by mogły one łatwiej rozwiązywać problemy na rzecz całej internetowej społeczności. Przykładowa gra ESP Game polegała na tym, że dwóch uczestników gry proszonych było o opisanie tego, co widzą na konkretnym obrazku. Gdy obaj użytkownicy zgadzali się co do treści taga, byli nagradzani punktami. Tagi przekazywane były do wyszukiwarek internetowych. Tym samym gry GWAP wpisywały się w obszar gier crowdsourcingowych, użytecznych nie tylko dla tych, którzy w nie grali, ale także dla wszystkich ludzi korzystających z Internetu.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl