Ze względu na fakt, że jesteśmy różni, o czym pisaliśmy już w cz. 1 tego artykułu, planując działania motywujące, angażujące, czy rozwojowe dla pracowników, musimy to uwzględnić.

W związku z tym projektując grywalizację dla swojego teamu powinniśmy nadać jej elastyczną formę, która umożliwi każdemu ?graczowi? rywalizować na równych szansach z innymi ? w poczuciu równych szans (nawet jeśli nasze poczucie własnej wartości jest zaniżone lub mamy jakieś kompleksy).

Elastyczność grywalizacji powinna przejawiać się zarówno na poziomie samego narzędzia, scenariusza, a także poszczególnych mechanizmów growych. Ważne, aby wraz z elastycznością szły w parze jasne reguły gamifikacji.

elastycznos?c?

Elastyczność na poziomie narzędzia to zapewnienie wszystkim potencjalnym uczestnikom ?zabawy? jednakowych szans dostępu do platformy informatycznej, a w przypadku, gdy część uczestników nie ma możliwości bieżącego dostępu do takiej platformy, zapewnienie dostępu do innych zastępczych narzędzi- wspierających platformę. Jeśli uruchamiamy narzędzie w formie aplikacji mobilnej, upewnijmy się, że jest ona dostosowana do każdego systemu, że wszyscy uczestnicy mogą z niej korzystać bez utrudnień.

Elastyczność grywalizacji na poziomie scenariusza/ fabuły może przejawiać się np. w zróżnicowaniu wyzwań (każdy znajdzie coś dla siebie), przy założeniu, że z puli dostępnych zadań mamy podjąć i zrealizować określoną liczbę zadań ? uczestnik ma możliwość wyboru rodzaju zadania, które będzie realizował i otrzymania za wykonanie tego zadania należnej, uczciwej ilości punktów. Wówczas unikniemy poczucia dyskomfortu, wynikającego z myślenia, że zadania były łatwe dla innych, a dla mnie trudne.

Elastyczność na poziomie mechanizmów może przejawiać się np. w zaprojektowanym systemie punktowym i rankingowym, który umożliwi wyłonienie zwycięscy w danej dziedzinie/ obszarze aktywności, w danym okresie (dniu, tygodniu, miesiącu itp.).

Twarde i nieelastyczne systemy grywalizacyjne to jeden z głównych błędów popełnianych przez firmy projektujące grywalizację, których konsultanci często mają owszem doświadczenie w projektowaniu gier, lecz brakuje im wiedzy i doświadczenia w zakresie psychologii behawioralnej ? motywowania zespołów pracowniczych.

O ile projektując grę komputerową jej gracze znajdą się sami ? przystąpią do gry zainteresowane nią osoby, o tyle w procesie grywalizacji to zadaniem projektującego jest uczynienie z niej na tyle atrakcyjnej, aby chcieli się nią zainteresować niemalże wszyscy ? bardzo różni ? pracownicy jednej firmy/ działu, czy zespołu.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl