dłonie - grywalizacja

Grywalizacja jest traktowana przez osoby wychowane na grach komputerowych za oczywisty składnik rzeczywistości – pokazujemy, jak ją wykorzystać.

Dzieje się tak dlatego, że ?od zawsze? obcują ze środowiskiem gier i regułami nimi rządzącymi. Stąd też sama grywalizacja, jako bazująca na tych zasadach, przyjmowana jest przez ?Ygreków? jako naturalny element, również w przypadku obowiązków służbowych.

Łatwiej budować zaangażowanie pracowników generacji Y

Jak już wspomnieliśmy, ?millennialsi? nie widzą powodów, dla których praca nie miałaby być przyjemnością i źródłem frajdy. Dodatkowo, cechuje ich wysokie mniemanie o swoich umiejętnościach, przekonanie o własnej wyjątkowości, silnie rozwinięte oczekiwania oraz brak umiejętności przyjmowania krytyki. Z tych też powodów oraz ponieważ aktywnie i w każdej dziedzinie życia korzystają z technologii i mediów cyfrowych, chętnie biorą udział w grach, nie tylko tych czysto rozrywkowych. Możliwość udowodnienia sobie i innym ? a tym samym podkreślenia swojej wyjątkowości ? że są w jakiejś dziedzinie lepsi jest dla nich bardzo atrakcyjna i sprawia, że zdecydowanie bardziej angażują się w dane zajęcie, niż gdyby byli motywowani metodami tradycyjnymi. Dzięki grywalizacji łatwiejsze jest zachowanie równowagi praca-życie, gdyż ? dzięki powszechnemu dostępowi do Sieci ? można wykonywać pewne zadania zdalnie, o dogodnej porze i z dowolnego miejsca.

Grywalizacja dopasowana do wyobrażeń

Dobra grywalizacja pozwala na dopasowywanie programu do wyobrażeń i oczekiwań ?graczy? oraz na uwspólnienie celów pracownika i pracodawcy. Zapewnia również Ygrekom komfort w kwestiach prowadzenia i kontroli ze strony pracodawcy, ponieważ dostarcza wiedzy nt. stanu i jakości wykonania zadania ora pozwala im poznać swoją pozycję w grupie, ocenić postępy, porównać się z innymi członkami grupy i z innymi grupami ? czyli zapewnia natychmastową informację zwrotną. Co ważne, taki feedback dostarcza pozytywnych wzmocnień. Programy grywalizacyjne mogą też zachęcać do poszukiwania rozwiązań w przypadkach niestandardowych.

Świadomy pracodawca zauważa coraz powszechniej zachodzące zmiany i stara się je wykorzystać na rzecz swojego dobra, czerpiąc z właściwie ukierunkowanego potencjału młodych ludzi. Całe szczęście, dzięki grywalizacji można to osiągnąć łatwiej i kosztem mniejszych wyrzeczeń każdej ze stron.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl