sms - grywalizacja

Nazwą ?pokolenie Y? przyjęło się określać osoby urodzone w ostatnich 20 latach XX w. To młodzi dynamiczni ludzie, od najmłodszych lat oswojeni z nowoczesnymi technologiami. Internet, media społecznościowe i gry komputerowe stanowią dla nich naturalne elementy otaczającej ich rzeczywistości i nie wyobrażają sobie oni świata funkcjonującego jedynie off-line. Wychowani ze stałym dostępem do informacji, mogąc dzięki Internetowi nawiązywać znajomości na całym świecie i czerpać widzę ze źródeł, są tolerancyjni, otwarci i pewni siebie, dobrze wykształceni i gotowi do ciągłego dalszego rozwoju. Dzięki temu potrafią doskonale działać w warunkach gospodarki globalnej i różnorodności kulturowej oraz lepiej niż poprzednie pokolenia radzą sobie z pracą zespołową. Dodatkowo, potrafią wykonywać wiele zadań w tym samym czasie.

Gamifikacja to dla nich przedłużenie rzeczywistości

Z drugiej strony, osoby te słabo radzą sobie z wyszukiwaniem informacji poza Internetem. Niestety, w ich przypadku powiedzenie: ?jeśli nie ma czegoś w Google, to to coś nie istnieje?, jest stałym elementem rzeczywistości. Popularna wyszukiwarka jest nierzadko jedynym źródłem wiedzy, wyrocznią ds. prawdziwości i wyłącznym miejscem inspiracji. Zwierzchnicy są traktowani przez nich nie jak przełożeni, ale jak równi sobie pracownicy o innych, szerszych kompetencjach, przy jednoczesnym oczekiwaniu, że pracodawca będzie im wyznaczał cele i kontrolował. Potrzebują prowadzenia za rękę, ponieważ rozwiązywanie kwestii mniej standardowych sprawia im trudność. Prócz tego, jako osoby radzące sobie z technologią lepiej niż poprzednie pokolenia, ?Ygreki? są przekonani o własnej przewadze nad innymi. Jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych w University of New Hampshire, cechuje ich wysokie mniemanie o swoich umiejętnościach, przekonanie o własnej wyjątkowości, silnie rozwinięte oczekiwania oraz brak umiejętności przyjmowania krytyki.

Grywalizacja trafia do nich najlepiej

Ważną dla rozważań grywalizacyjnych cechą ?Ygreków? jest to, że są to osoby, które pracują, aby żyć ? a nie żyją, aby pracować. Dlatego też zachowanie równowagi życie-praca jest dla nich bardzo ważne. ?Millenialsi? sporą cenią sobie życie prywatne i uważają, że praca absolutnie nie powinna z nim kolidować. Oczekują zatem dużej swobody i elastycznego czasu pracy i nie ma co również liczyć, że przyjmą ze zrozumieniem potrzebę zostania po godzinach równie łatwo, jak przedstawiciele poprzednich pokoleń. Nie widzą powodów, dla których praca nie miałaby być przyjemnością i źródłem frajdy, a ponieważ nie jest dla nich istotna stabilna praca na dłuższy czas, łatwo porzucają tę, która nie spełnia ich oczekiwań. Jak widać, jest to portret osoby, która z jednej strony ma sporo do zaoferowania, jednakże z drugiej ? nie jest idealnym (współ)pracownikiem i podwładnym.

A może po prostu nastał czas na wprowadzanie nowych, nierzadko lepszych standardów, i przesunięcie akcentów na kwestie naprawdę ważne? Tak czy inaczej, przed pracodawcą, który chce (a coraz częściej po prostu musi) wykorzystać potencjał osób należących do pokolenia Y, pojawia się nie lada zadanie. Trzeba odrzucić stary sposób postrzegania świata i nauczyć się (i ?millenialsów?) chodzić na kompromis. I tu grywalizacja okazuje się idealną odpowiedzią i narzędziem doskonałym.

W II części artykułu podpowiemy jak to zrobić


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl