gra komputerowa - grywalizacja

rgbstock.com / lusi

Granie w gry wideo i komputerowe, również w te zawierające sporą dawkę przemocy, może być wsparciem rozwoju dzieci w zakresie nauki, edukacji zdrowotnej oraz wyrabiania umiejętności społecznych. Tak brzmią wyniki badań nad pozytywnym wpływem gier wideo, opublikowane przez American Psychological Association.

Badanie jest jednym z elementów debaty toczącej się w Stanach Zjednoczonych nt. efektów wpływu na młodych ludzi przemocy obecnej w mediach, a na 2014 r. APA planuje publikację wyników szeroko zakrojonych badań nad przemocą w grach wideo i mediach interaktywnych. Badanie pozytywnych skutków grania ma zapewnić bardziej obiektywny punkt widzenia na tę sprawę.

Granie w gry może polepszać zdolności poznawcze, orientację i wyobraźnię przestrzenną, zdolność łączenia faktów i wyciągania wniosków, spostrzegawczość, pamięć oraz refleks. Gry mogą również wspomagać wyrabianie nawyków oraz wspierać przyswajanie wiadomości. Autory raportu zaznaczają również, że granie może rozwinąć u dzieci umiejętność rozwiązywania problemów.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl