kręgle - grywalizacjaDoktor neurologii z University of California, San Francisco, Adam Gazzaley zbadał jaki wpływ mają gry, a w konsekwencji grywalizacja, na wydajność starszych pracowników. W najnowszym badaniu opublikowanym w ?Nature? odkrył on, że regularne korzystanie z gier może przyczynić się do polepszenia formy psychicznej i wydajności starszych ludzi.

Gazzaley dowiódł, że dobrze zaprojektowana gra niesie ze sobą korzystne skutki. Dla zdrowego sześćdziesięcioletniego człowieka interesująca gra może wnieść w życie mentalne umiejętności kogoś młodszego o 25 lat, a taki stan rzeczy jest w stanie utrzymać się  przez okres nawet do sześciu miesięcy, licząc czas od zakończenia użytkowania gry. Polepszeniu ulega choćby zdolność wykonywania wielu zadań jednocześnie oraz pamięć krótkotrwała.

Dzięki badaniu wyszczególnione zostały cechy dobrze zaprojektowanej gry. Poziom gry powinien ulegać podwyższeniu w momencie, gdy gracz odnosi w niej sukcesy, a ulegać obniżeniu, gdy gracz ponosi porażki i przez to zniechęca się do dalszej partycypacji. Gra powinna także dostarczać dużej dawki zabawy, ponieważ proces uczenia się polepsza się wówczas, gdy system nagradzania jest uruchomiony i skutkuje zwiększeniem zaangażowania w grę.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl