Jednym z typów graczy (uczestników grywalizacji) jest kolekcjoner. Motywują go w grze głównie punkty, odznaki, wirtualne dobra i różne zdobycze, które zbiera i chwali się nimi publicznie. Za brakujący element kolekcji jest skłonny zrobić naprawdę wiele.grzyby2

Skąd taka determinacja?

Pewien futurysta i licytator ? James Halpern wymienił 10 powodów, które skłaniają ludzi do zbieractwa:

  1. powody naukowe, poszerzanie wiedzy
  2. redukcja stresu
  3. przyjemność i chęć posiadania
  4. powody społeczne, wchodzenie w interakcje z innymi kolekcjonerami, wymiana wiedzy, dóbr
  5. rywalizacja, dążenie do zdobycia jako pierwszy, do posiadania więcej
  6. sława, rozpoznawalność i zazdrość ze strony innych ludzi
  7. altruizm, zbieranie na rzecz kogoś innego, czynienie dobra, oddawanie zbiorów do muzeumgrzyby3
  8. dominacja nad ?częścią świata? , potrzeba kontroli
  9. wartości emocjonalne, np. więzi rodzinne, wspomnienia, historia
  10. budowanie majątku

Mając na uwadze wymienione wyżej powody zbierania, kolekcjonowania dóbr, również w świecie grywalizacji warto zapewnić kolekcjonerom adekwatne do nich motywatory w mechanice growej.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl