png-logo_WinnicaGra ?Winnica? jest grą szkoleniową o zarządzaniu zespołem. Gracze wcielają się w menadżerów winnic. Ich zadaniem jest osiągnąć jak najlepszy wynik finansowy i rozwinąć swój zespół. Pracownicy i ich rozwój jest centralnym punktem rozgrywki. Gra  promuje inwestowanie w rozwój pracowników i delegowanie prac. Uczestnicy podejmując decyzje menadżerskie muszą rozstrzygnąć  dylemat osiągnięcia szybkiego zysku lub długotrwałej inwestycji w rozwój kompetencji i motywacji pracowników. Uczestnicy mogą grać w ?Winnicę? wielokrotnie, dzięki czemu gra może być wykorzystana na początku szkolenia oraz na koniec, jako podsumowanie nabytej wiedzy i umiejętności oraz utrwalenie pozytywnych zachowań z zakresu zarządzania.

Liczba uczestników 3 – 18 osób (3 – 6 zespołów od 1 do 3 osób)

Czas trwania 120 ? 180 minut

Cele szkoleniowe

Gra umożliwia rozwój następujących umiejętności:

  • WINNICA4Przywództwo i zarządzanie ? dostosowywanie decyzji do poziomu gotowości pracownika (chcę / umiem) oraz używanie o dpowiednich narzędzi (wspieranie / instruowanie) w celu rozwoju pracowników;
  • Zarządzanie strategiczne ? inwestowanie w rozwój firmy (pracowników) w celu osiągnięcia długotrwałych efektów;
  • Zarządzanie zmianą ? adekwatne reagowanie na pojawiające się zadania oraz zdarzenia losowe, wprowadzanie koniecznych korekt w planie działania;
  • Radzenie sobie z niejednoznacznością ? podejmowanie decyzji mimo braku wszystkich potrzebnych informacji oraz dylematu osiągnięcia szybkiego zysku lub długotrwałej inwestycji w rozwój kompetencji i motywacji pracowników.

Zastosowanie

  • WINNICA3Podstawowe lub wspierające narzędzie podczas szkoleń z zakresu przywództwa i zarządzania,  zarządzania zmianą, zarządzania strategicznego;
  • Wprowadzenie do spotkań nt. zarządzania pracownikami;
  • Badanie potrzeb szkoleniowych;
  • Developement/ Assessment Center.

Profil uczestników

Gra jest przeznaczona dla pracowników różnego typu organizacji, gdyż pokazuje uniwersalne zasady i mechanizmy występujące w rzeczywistości biznesowej. Szczególnie przydatna dla działów sprzedaży i kadry zarządzającej ze względu na tematykę gry nastawioną na sprzedaż oraz możliwość doskonalenia umiejętności sprawnego zarządzania zespołem i delegowania zadań.

 

Akademia Gier Sp. z o.o.

Al.Wojska Polskiego 20A lok.29

05-800 Pruszków

e-mail: biuro@akademiagier.com

tel. +48 606 724 640