png-logo-Sojusznicy Sojusznicy to gra szkoleniowa poświęcona uniwersalnej tematyce współpracy. Dedykowana przede wszystkim tym organizacjom, którym zależy na podniesieniu efektywności swoich zespołów.

W trakcie rozgrywki uczestnicy współpracują ze sobą w wyłonionych zespołach, jednocześnie rywalizując z pozostałymi grupami. Muszą zrealizować wspólny cel ? aby się to udało, każdy członek zespołu musi jak najlepiej wykonać swoje zadanie. Pomoże mu w tym umiejętne wykorzystanie własnych możliwości, jak również efektywna wymiana informacji w obrębie grupy i wsparcie ze strony innych członków zespołu.

Rozgrywka Sojuszników zajmuje około 3,5 godziny. Jeden egzemplarz umożliwia rozgrywkę w gronie 12-25 osób. Wykupując licencję firmową, organizacja otrzymuje 1 egzemplarz produktu.

ZASTOSOWANIE GRY:

Gra sprawdzi się na szkoleniach, które dotykają zagadnień związanych z pracą zespołową: współpracy, integracji, komunikacji w zespole, team buildingu i dzielenia się wiedzą. W jednej rozgrywce może wziąć udział nawet 25 osób, dlatego z powodzeniem może być wykorzystywana podczas szkoleń dla dużych grup. Produkt dla wszystkich organizacji, którym zależy na poprawie wydajności pracy poszczególnych zespołów.

CELE SZKOLENIOWE GRY:

SojusznicyCelem gry jest promowanie najlepszych praktyk w pracy zespołowej. W trakcie rozgrywki i omówienia uczestnicy przekonują się, że chcąc efektywnie współpracować, powinni mieć świadomość wspólnego celu i wiedzieć, co każdy z nich powinien robić, aby go osiągnąć. Gra zachęca do wspierania współpracowników i dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, pokazując, że taka postawa potrafi korzystnie wpłynąć na wynik całego zespołu.

 

MindLab Sp. z o.o.

e-mail: biuro@mindlab.pl
telefon: +48 12 292 75 83