Kupcy z Fleet Street logo

 

Po co grać?

Gra Kupcy z Fleet Street? to planszowa gra strategiczna, która pokazuje specyfikę i uwarunkowania procesu grupowego podejmowania decyzji.

Opis gry:

XIX wiek to czas, kiedy nad Imperium Brytyjskim nie zachodziło słońce. Towary z całego świata sprowadzane były do Anglii, serca imperium, po to by zaspokoić coraz większy popyt w kraju i w Europie na luksusowe produkty pochodzące z każdego zakątka globu. Ten wielki ruch ludzi i dóbr był możliwy tylko dzięki inicjatywie i pomysłowości kupców i kompanii handlowych podejmujących ryzyko wypraw do Azji i Afryki.

Kupcy z Fleet Street zdj 1Gra strategiczna Kupcy z Fleet Street? pozwala wcielić się graczom w XIX wiecznych londyńskich kupców sprowadzających towary z całego świata do stolicy Imperium Brytyjskiego. Gracze muszą znaleźć i pozyskać najkorzystniejsze kontrakty na transport towarów do Anglii, a następnie tak zaplanować użycie różnych środków transportu (okręty, koleje, drogi) oraz składów handlowych w różnych częściach świata, aby zarobić na swoim zleceniu jak najwięcej pieniędzy. Grę wygra ta drużyna, która wykaże największą zręcznością w pozyskiwaniu kontraktów, a także najlepiej zaplanuje trasy swoich kupców, unikając wypadków i grabieży, o które nietrudno w tych niespokojnych czasach.

Gra podzielona jest na 10 tur. W każdej turze uczestnicy wybierają towary jakimi będą handlować (herbata, pieprz lub grzyby) oraz szlaki handlowe i magazyny na trasie przewozu towarów. W swoich decyzjach kierują się oni kosztami jakie niesie ze sobą wybór danej trasy lub magazynu a także ryzykiem utraty towaru na poszczególnych szlakach. Grę wygrywa zespół, który w trakcie rozgrywki osiągnie najwyższy zysk i zrealizuje najbardziej dochodowe kontrakty korzystając z najtańszych ale jednocześnie bezpiecznych tras.

Gra wspomagana jest arkuszem kalkulacyjnym, sprawdzającymi i prezentującym wyniki poszczególnych rund rozgrywki a także wynik końcowy.

Dzięki grze:

Kupcy z Fleet Street zdj 2Celem gry jest danie uczestnikom okazji do sprawdzenia swoich umiejętności w grze strategicznej, a także zaobserwowanie w jaki sposób współpracują oni podczas grupowego podejmowania decyzji w trakcie gry i jakie procesy ułatwiają im a jakie utrudniają efektywną pracę.

Grupa docelowa:

Specjaliści, managerowie średniego szczebla, kadra kierownicza, w tym pracownicy branży logistycznej

Czas trwania: ok. 3 godzin

 

SHtraining- Symulacje i gry szkoleniowe

Wyłączny przedstawiciel BTI/ Germany w Polsce

www.shtraining.pl

501 68 68 66LOGO SH Training

shtraining@shtraining.pl