png-logo_GalimatiasGalimatias to gra promująca współpracę w ramach zespołów oraz między zespołami. Gra zachęca do otwartej i precyzyjnej komunikacji oraz nastawienia na cel całej organizacji a nie tylko pojedynczych zespołów. Rozgrywka doskonale obrazuje efektywność komunikacji oraz sposoby działania  przyjęte w danej organizacji bądź zespole. W przypadku grup zamkniętych można zaobserwować, w jakim stopniu jej członkowie są nastawieni na współpracę a w jakim na rywalizację.

Liczba uczestników 8 – 24 (4 grupy od 2 do 6 osób)

Czas trwania 90 minut

Cele szkoleniowe

Gra umożliwia rozwój następujących umiejętności:

  • Praca zespołowa  ? ustalenie ról zespołowych, wypracowanie strategii działania, efektywna komunikacja pomiędzy członkami zespołu;
  • Skuteczna komunikacja ? przekazywanie informacji innym zespołom, komunikacja wewnątrz zespołu, jasne wyrażenie potrzeb i oczekiwań;
  • Wyznaczanie i osiąganie celów- ustalenie celu zespołu, dostrzeganie celu całej organizacji, dostosowywanie planu działania do zGALIMATIAS4mieniającej się sytuacji;
  • Negocjacje ?rozpoznanie potrzeb drugiej strony, wymiana informacji w celu uzyskania założonych rezultatów;
  • Etyka w prowadzeniu biznesu ? działanie zgodnie z zasadami przyjętymi w organizacji.

Zastosowanie

  • Ćwiczenie wprowadzające lub podsumowujące podczas szkoleń z zakresu komunikacji, pracy zespołowej, analizy biznesowej, zarządzania procesami, przywództwa, planowania strategicznego;
  • Wprowadzenie do warsztatów, spotkań zespołowych;
  • Diagnoza potrzeb szkoleniowych pracowników;
  • Development/ Assessment Center.

Profil uczestników

Gra jest przeznaczona dla pracowników różnego typu organizacji, gdyż pokazuje uniwersalne zasady i mechanizmy występujące w rzeczywistości biznesowej.  Główne zadanie ? ułożenie procesu ? może być GALIMATIAS3postrzegane jako zbyt proste dla menedżerów wyższego szczebla, natomiast pozwala zaobserwować ich typowe zachowania w życiu zawodowym.

Cytaty uczestników

?Ta gra nam przypomniała, o czym zapominamy na co dzień w pracy. Niby wszystko wiemy a jak przychodzi do działania, to popełniamy mnóstwo błędów.?
?Świetna gra! Wnioski są tak oczywiste, że trudno im zaprzeczyć.?
?Po tej rozgrywce uświadomiłam sobie, że pracę w grupie i komunikację powinniśmy ćwiczyć częściej.?

 

 

Akademia Gier Sp. z o.o.

Al.Wojska Polskiego 20A lok.29

05-800 Pruszków

e-mail: biuro@akademiagier.com

tel. +48 606 724 640