piramida-piramidyGra stymulująca kreatywne myślenie i rozwijająca umiejętność motywowania innych do podejmowania twórczego myślenia w celu rozwiązywania problemów.

Uczestnicy szkolenia stają się elementem fabuły – uczestnikami wyprawy do wnętrz Piramidy Cheopsa – jednej z najsłynniejszych budowli świata, skrywającej jednak tajemnice, których archeolodzy nawet się nie domyślają.

Na uczestników gry czeka wiele zagadek, wymagających generowania masy pomysłów (zarówno indywidualnie, jak i w procesie grupowym).

Ważne, aby korzystać z wiedzy, doświadczenia i umiejętności, odrzucając przekonania, domysły i obiekcje.

Cel gry: 

  • Uruchomienie twórczego myślenia uczestników w podejściu do różnego rodzaju problemów.
  • Zapoznanie uczestników z technikami stymulowania twórczego myślenia w procesie grupowym.
  • Podniesienie pewności siebie, wiary we własne możliwości, potencjał twórczy.
  • Zachęcenie uczestników do sięgania do własnych zasobów wiedzy i doświadczeń.
  • Zapoznanie uczestników z różnymi technikami kreatywnymi.
  • Wykształcenie postawy proaktywnej, traktującej problem w kategorii wyzwania.

Uczestnicy gry:

Pracownicy wszystkich szczebli, różnych branż, osoby, które chciałyby rozwijać swój potencjał twórczy, a także poznać techniki kreatywnego myślenia w pracy indywidualnej i w procesach grupowych.

Optymalna liczba uczestników: 8-12 osób

Czas trwania gry: 

Wersja standardowa: 6 godzin zegarowych.

Wersja skrócona: 3-4 godziny zegarowe (wersja przeznaczona do wykorzystania w ramach większego szkolenia).

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z firmą:

Competitive Skills Sp. z o.o.

tel: 22 401-31-00

ajablonowska@competitiveskills.pl