gps - grywalizacja

SXC.hu / Rotorhead

Naukowcy z McGill University przeprowadzili badanie, z którego wynika, że korzystanie z GPSów rozleniwia nasze mózgi, szczególnie hipokamp. Hipokamp odgrywa ważną rolę w przenoszeniu informacji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej oraz w orientacji przestrzennej. Jego rozleniwienie jest zjawiskiem niekorzystnym, ponieważ im sprawniejszy jest hipokamp danej osoby, tym lepiej radzi sobie jej organizm ze starzeniem neurologicznym, czyli człowiek dłużej zachowuje dobrą pamięć i jasność umysłu.

Wykorzystywanie GPSów powoduje, że hipokamp nie jest poddawany ćwiczeniom polegającym na podejmowaniu decyzji w oparciu o obserwację powiązań pomiędzy poszczególnymi obiektami znajdującymi się w danej przestrzeni (budynki, ulice, ukształtowanie terenu, charakterystyczne obiekty itp.) i budowaniu w ten sposób osobistej mapy poznawczej otoczenia.

Obserwcje te potwierdzają również wnioski z badania przeprowadzonego na University of London. Wykazało ono, że hipokamp londyńskich taksówkarzy jest większy niż hipokamp grupy kontrolnej, w ktorej nie było przedstawicieli tej grupy zawodowej.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl