Kochanowski pisał o ?szlachetnym zdrowiu? i ? chociaż cytowany jest aż do znudzenia ? miał sporo racji. I o ile w jego czasach ludzie mieli zdecydowanie mniejsze możliwości niż my, jeśli chodziło o dbanie o siebie, to my z kolei mamy mniej czasu. Jednym słowem ? mając środki nie korzystamy z nich w należytym stopniu.

Właściwa profilaktyka nie jest jedynie naszą osobistą sprawą. Wiele osób zdaje się zapominać, że solidaryzm społeczny nakłada na nas również obowiązek dbania o siebie, aby przez zaniedbanie nie stać się obciążeniem dla innych. Rónież w interesie pracodawcy jest nakłanianie pracowników do dbania o zdrowie, ponieważ owocuje to mniejszą liczbą zwolnień, a co za tym idzie ? mniejsza jest dezorganizacja pracy, opóźnienia w wykonywaniu zadań czy też koszty zastępstw. Obowiązkiem pracodawcy jest kierowanie zatrudnionych na badania okresowe ? łatwo jest wyegzekwować ich wykonanie. Część firm funduje swoim pracownikom karnety na zajęcia sportowe (siatkówka, basen, siłownia itp.), ale w ten sposób mogą jedynie pokazać, że o nich dbają, ponieważ nie mają możliwości sprawdzenia uczestnictwa ani ?zmuszenia? do aktywności.

Jak zatem przedsiębiorca może wykorzystać mechanizmy grywalizacji do nakłonienia swoich ludzi do zadbania o zdrowie? Rozwiązaniem może być aplikacja, wykorzystująca naturalną ludzką potrzebę współzawodnictwa.

Przede wszystkim powinna wykorzystywać dwa obszary, z których jeden jest dostępny zawsze, a drugi pojawia się w firmach, które dbają o pracowników poprzez sponsorowanie im zajęć sportowych. Pierwszym obszarem jest naturalny ruch w drodze do pracy i z niej. Można tu np. punktować rezygnację z dojazdów samochodem, przemierzone pieszo (zamiast komunikacją) przystanki czy dojazdy rowerem (o ile pracodawca może zapewnić dostęp do prysznica!). Aplikacje mobilne dają spore możliwości kontroli, w celu zapewnienia uczciwości ustalania rankingu: krokomierze, aplikacje zapisujące odległość i czas w jakim się ją przebyło itp. Drugi obszar to punktowanie za korzystanie z zajęć sportowych sponsorowanych przez pracodawcę i/lub korzystanie z kuponów na zdrowe posiłki. I w tym przypadku można wykorzystać aplikacje mobilne ? choćby ?meldowanie się? w danym miejscu.

Innym pomysłem jest punktowanie indywidualnych aktywności: spacery, sporty inne niż oferowane w karnecie przez pracodawcę, ukończenie kursu gotowania dietetycznego, zajęcia relaksacyjne. Możliwości jest tyle, ile pomysłów podpowiedzą sami zainteresowani. Ważne jest, żeby osoby odpowiedzialne za stworzenie i rozwój aplikacji na bieżąco włączały nowe aktywności i czuwały nad takim ich punktowaniem, żeby nikt nie czuł się pokrzywdzony.

Kolejną możliwością, jednakże już bardziej ingerującą w prywatność osób zatrudnionych, jest punktowanie za wykonywanie badań profilaktycznych, które nie leżą w zakresie obowiązkowych badań okresowych. Tu potrzebna jest daleko posunięta dyskrecja i z całą pewnością nie wolno żądać wyników tych badań. Podobnie, można zaproponować utrzymywanie właściwej wagi ciała, poprzez punktowanie pracowników, którzy utrzymują prawidłowe BMI, lub dążą do jego osiągnięcia.

Dodatkowymi wyzwaniami w takiej ?grze? mogą być ścieżki prowadzące do zmiany nawyków (rozpoczęcie uprawiania choćby najprostszej formy ruchu, rzucenie palenia, przestawienie się na mniej tłuste jedzenie, ograniczenie słodyczy, rozpoczęcie stosowania technik relaksacyjnych itp.). Mogą to być współzawodnictwa indywidualne lub grupowe.

Jak w przypadku każdej gry, ważne jest, żeby uczestnicy na bieżąco mogli śledzić nie tylko swoje potępy, ale również postępy innych, oraz określenie ?okresów rozliczeniowych? (np. kwartałów), po których najlesi będą nagradzani. Należy jednak pamiętać, że szczególnie ten rodzaj gry powinien być w maksymalnym stopniu zabawą, a nie przymusem, ponieważ ma prowadzić do trwałej zmiany nawyków pracowników. A to możliwe jest wyłącznie w przypadku dobrowolnego podjęcia wyzwań.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl