Fun Learning to inaczej nauka przez zabawę lub wykorzystanie mechanizmów zabawowych w procesie nauki.

GAMIFIKACJA BAZUJE NA FUN LEARNINGU

Fun Learning jest ważnym elementem grywalizacji, stosowanej w procesie edukacji dzieci i dorosłych.

Nawet w zaawansowanych projektach gamifikacyjnych dla firm, obejmujących proces rekrutacji, onboardingu i rozwoju pracowników wykorzystywany jest właśnie fun learning.

Mechanizmy fun learningu wykorzystywane w gamifikacji to m.in.:

  • storytelling – fabuła grywalizacji
  • grafika – nawiązująca do fabuły
  • wirtualne postacie – np awatary
  • wirtualne dobra – np. kolekcje powiązane z fabułą, wirtualne monety
  • odznaki – odzwierciedlające osiągnięcia powiązane z fabułą
  • poziomy zaawansowania – rozbudzające ciekawość i motywujące do działania
  • inne elementy, sprawiające, że uczestnik gamifikacji odczuwa „fun”, czyli bawi się samym udziałem w programie

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl