Forum Prawo Pracy, 7-8 czerwca 2017, Warszaw

Baner Prawo Pracy

Zaproszeni eksperci poruszą bieżące kwestie i odpowiedzą m.in. na poniższe pytania:

  • Jak egzekwować przestrzeganie zakazu od pracowników?
  • Jakie konsekwencje można wyciągnąć wobec pracowników naruszających zakaz konkurencji albo dopuszczających się nieuczciwej konkurencji?
  • Jakich informacji można żądać od pracownika pozostającego w konflikcie interesów?
  • Co może zrobić pracodawca w celu zapobiegania/przeciwdziałania konfliktowi interesów?
  • Jakie jest ryzyko zmiany kwalifikacji umowy o dzieło i umowy zlecenia?
  • Jakie są nowe obowiązki dla zleceniodawców związane z wprowadzeniem stawki minimalnego wynagrodzenia
  • Jaka odpowiedzialność i obowiązki ciążą na pracodawcy w przypadku mobbingu i dyskryminacji
  • Jak efektywnie zarządzać czasem pracy i nadgodzinami

Udział w wydarzeniu stanowić będzie doskonałą okazję do uzupełnienia wiedzy o aktualny stan prawny, dobre praktyki oraz do wzajemnej wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami.

Spotkanie będzie obfitować w liczne inspiracje i nowe pomysły. Zachęcam do aktywnego udziału w prelekcjach i życzę owocnego udziału w Forum!

ORGANIZATOR: Puls Biznesu

KONTAKT:

e-mail: szkolenia@pb.pl

www: http://konferencje.pb.pl/konferencja/1056,forum-prawo-pracy

tel: 22 333 97 77

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl