Enterprise Gamification Forum NYC 2013 - grywalizacjaPomiędzy 23 a 25 września 2013 roku w AMA Executive Conference Center w Nowym Jorku odbędzie się Forum Grywalizacji Biznesowej 2013. Wydarzenie, w którym udział wezmą wybitni szkoleniowcy, stworzone zostało w odpowiedzi na zwiększające się potrzeby dostarczenia informacji z pierwszej ręki dotyczących tego, jak używać mechanizmów znanych w grach komputerowych do motywowania ludzi, angażowania dużej liczby publiczności i rozwiązywania konkretnych problemów.

Pierwszego dnia Forum odbędą się warsztaty pre-treningowe, a podczas pozostałych dwóch – przedstawione zostaną sesje prezentacyjne na temat grywalizacji biznesowej. W ciągu trwania Forum odbędą się warsztaty, na których ujawnione zostaną najkorzystniejsze praktyki grywalizacyjne, zaprezentowane zostaną nowe idee i produkty, rozpowszechnione zostaną dane, które mogą posłużyć za inspirację do dalszego wdrażania programów grywalizacyjnych w system firm. Tematy, które zostaną poruszone na Forum to grywalizacja biznesowa, zwiększanie zaangażowania, przedsiębiorczość, sprzedaż detaliczna, zdrowie i wellness, edukacja i wiele więcej. Grupy docelowe grywalizacji określone zostały w przedziale: pracownicy, konsumenci, komunikacja B2B, edukacja i szkolenia.