pionki - grywalizacja

rgbstock.com / lusi

Badanie przeprowadzone wyłącznie dla Marketing Week dowiodło, że firmy i prowadzone przez nie marki powinny dawać swoim klientom większe poczucie przynależności. Klienci skarżą się, że nie są w stanie poczuć się jako część społeczności zakupowej, do której tak łatwo dołączyć mogą chociażby w Internecie. Według badania ludzie woleliby być traktowani przez firmy u których robią zakupy jako członkowie klubu, a nie klienci. Najbardziej kluczowe dla dwóch tysięcy respondentów, wśród których przeprowadzono badanie, jest to, aby firmy brały pod uwagę ich opinię. Wśród marek, które są dotychczas najbardziej skłonne przykładać wagę do zdania swoich klientów wymieniono m.in. Tesco czy Amazon.

Powodem, dla którego ludzie chcieliby być kimś więcej niż tylko anonimowymi klientami, traktowanymi wyłącznie w kategoriach źródła zysków, jest pragnienie przynależności do grupy. David Perry, dyrektor w firmie ICM Research, która przeprowadziła badanie, twierdzi, że ?Jedną z największych wad dużych marek jest to, że nie słuchają one swoich klientów. Klienci mają poczucie, że nie mają żadnego wpływu albo głosu.?


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl