światełka - grywalizacja

SXC.hu / e-Eva-a

Facebook i Ericsson wspólnie stworzą laboratorium innowacji dla Internet.org, które zostanie otwarte w II połowie br. w siedzibie Facebooka w Menlo Park w Kaliforni.

Internet.org jest globalną koalicją liderów w dziedzinie technologii, organizacji non-profit, lokalnych społeczności i ekspertów współpracujących w celu zapewnienia dostępu do Internetu dwóm trzecim światowej populacji, dla których Internet jest na razie niedostępny.

Współpraca FB i Ericssona ma zaowocować stworzeniem środowiska oraz dostarczeniem fachowej wiedzy, bez których nie byłoby można opracować nowych urządzeń, usług i aplikacji oraz zoptymalizować sieci tak, aby zapewnić lepszą funkcjonalność urządzeń mobilnych oraz rozszerzyć zasięg Intenetu na kraje rozwijające się.

Ericsson zapewni możliwość symulowania różnych środowisk sieciowych na całym świecie. To umożliwi platformie FB oraz programistom opracowywanie i testowanie aplikacji i usług mobilnych.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl