Grywalizacja Biznesowa (Enterprise Gamification) jest zastosowaniem technik i mechanizmów grywalizacyjnych dla celów biznesowych. Obejmuje takie grupy jak: pracowników, klientów, kontrahentów i wszystkich innych partnerów biznesowych. Wykorzystuje się ją w celu podnoszenia efektywności procesów biznesowych przedsiębiorstwa w różnych obszarach ? zarówno wewnętrznych (motywowanie, zwiększenie zaangażowania w pracę, usprawnienie komunikacji w firmie itp.), jak i zewnętrznych (np. sprzedaży, marketingu, rekrutacji itp.). Grywalizacja biznesowa sprawdza się również w rozwiązywaniu konkretnych problemów przedsiębiorstwa, zespołu, sektora.

Enterprise Gamification w przeciwieństwie do Gamification Fiction opiera się głównie na codziennych rzeczywistych zadaniach, które powinny być realizowane przez wybraną grupę docelową, zgodnie z założeniami biznesowymi wykorzystującego ją przedsiębiorstwa. Program grywalizacyjny wkomponowywany jest w procesy biznesowe i staje się ich integralną częścią, stymulującą do podejmowania czynności służących zoptymalizowaniu działalności firmy.

Platforma grywalizacyjna to narzędzie efektywnie wspierające program grywalizacji. Ułatwia bieżącą interakcję wszystkich jego uczestników, a także wyznaczanie kierunków działania oraz monitoring aktywności, zaangażowania i wyników. Platforma obsługiwana jest przez uczestników intuicyjnie i jest dla nich dostępna 24 godziny na dobę. To dzięki niej uczestnicy programu mogą śledzić wzajemnie swoje poczynania, dzielić się wiedzą, porównywać swoje osiągnięcia, a także zdobywać punkty, odznaki i inne bonusy, uatrakcyjniając w ten sposób widoczny dla innych profil osobowy. Platforma może mieć postać prostą lub bardziej złożoną ? zintegrowaną z innymi systemami.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl