diabelski młyn - grywalizacja

SXC.hu / MeiTeng

Na przestrzeni ostatnich kilku lat przeprowadzono setki badań, które miały na celu przeegzaminować efektywność grywalizacji. Pomiary dowodziły, że grywalizacja jest jednym z najbardziej korzystnym rozwiązaniem przyczyniającym się do zwiększania zaangażowania i udziału użytkowników, biorących udział w grywalizowanych przedsięwzięciach. Mimo tego, że istnieje także grupa firm, która wdrożyła grywalizację bez odniesienia związanego z nią sukcesu, to przyczyną nie był brak skuteczności mechanizmów grywalizacyjnych, ale nieumiejętność zastosowania wskazówek, które sprawiłyby powodzenie takich kampanii. Grywalizacja jest skuteczna ? oto podstawowy wniosek z przeprowadzonych badań.

Bunchball podaje, że dzięki systemowi grywalizacyjnemu Playboy uzyskał sześćdziesięcioprocentowy wzrost w sprzedaży poprzez grę z jednego miesiąca do następnego. Aż pięćdziesiąt procent użytkowników powróciło do grywalizacyjnego przedsięwzięcia w następnym miesiącu, a osiemdziesiąt pięć procent zagrało w grę więcej niż raz.

Firma Giffgaff, zdobywca nagród Forrester Groundswell Award 2010 oraz nominacji do The Marketing Society Brand of the Year 2010, będąca nowatorską siecią mobilną zainspirowaną rozwiązaniami stworzonymi przez Wikipedię i Facebook, również skorzystała z rozwiązań grywalizacyjnych. Pomysłodawca Gav Thompson stworzył sieć mobilną, która nagradzała swoją społeczność klientów za wykonywanie pracy, którą powinni zrealizować jej pracownicy. Giffgaff jest prowadzony przez swoich członków, którzy zostają nagradzani za odpowiadanie na pytania dotyczące działania ich firmy, rekrutowanie nowych członków lub nagłaśnianie medialne marki. Dzięki temu utrzymują niskie stawki za swoje działanie w branży i przekazują oszczędności dla swoich członków. Dzięki grywalizacji w 2010 roku na dziesięć tysięcy pytań zostało udzielonych sto tysięcy odpowiedzi, w średnim czasie odpowiadania równym trzem minutom, a 95% odpowiedzi udzielonym w zaledwie sześćdziesiąt minut, przy liczbie zaledwie 16 zatrudnionych pracowników. ?Efekt grywalizacji jest niesamowity i zaskoczyło nas to, co dzięki niej można zdziałać w kontekście Giffgaff,? powiedział Michael Wu, analityk w firmie Lithium Technologies, która zbadała skuteczność sieci mobilnej opartej na oryginalnym pomyśle.

Club Psych, jak podaje Bunchball, dzięki grywalizacji doprowadził do wzrostu wejść na stronę z 9 milionów do 16 milionów. Przed zastosowaniem grywalizacji średnia liczba miesięcznych odwiedzin wynosiła 2, a po zastosowaniu jej wzrosła do 5. Wzrósł także średnia długość odwiedzin strony z 14 minut do 22 minut, a sprzedaż uległa podniesieniu aż o 47 procent.

TechCrunch zbadało efektywność grywalizacji w kontekście projektu DevHub, gdzie po jej zastosowaniu procent zamieszczonych postów na stronie wzrósł o 8%, z siedmiu do piętnastu, a działania podejmowane w obrębie strony przed wylogowaniem się wzrosły aż trzykrotnie, z czterech do dwunastu.

Lumi Mobile podaje, że w przypadku Disney & Oscars długość oglądania Oscarów przez widzów wzrosła o czterdzieści dwa procent po zgrywalizowaniu, a satysfakcja użytkowników uległa podniesieniu o pięćdziesiąt procent w przypadku graczy.

W przypadku Eurowizji, jak podaje TNS, po zgrywalizowaniu wzrosło zaangażowanie widzów i polepszyła się jakość danych. Użytkownicy systemu zauważali więcej szczegółów podczas show niż wcześniej, odnaleźli nowy sposób dostarczania sobie rozrywki poprzez ocenianie TV show i obserwowanie rezultatów, oraz cieszyli się z bycia częścią społeczności, w obrębie której mogli przedyskutować każdy element show z innymi użytkownikami.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl