colonial life - grywalizacjaRaport stworzony przez Colonial Life donosi, że edukowanie pracowników na temat dostępnych dla nich korzyści i wartości benefitów pomoże wzmocnić zaangażowanie pracowników i pomoże im zrozumieć strukturę inwestycji, jakie firma dla nich tworzy. Takie działanie z kolei zwiększy lojalność i usatysfakcjonowanie z pracy. Raport Colonial Life oparto o internetowy sondaż ponad 2100 amerykańskich pracowników z benefitami pracowniczymi.

73% ankietowanych pracowników przyznało, że rozumienie ich benefitów jest bardzo istotne, jednak wielu z nich stwierdziło przy tym, że ich pracodawcy nie zawsze sprawnie przekazują informacje na ten temat. 9% pracowników zaakcentowało wyraźnie problem mówiąc, że przekazywanie wiedzy na temat benefitów przez ich pracodawców nie jest w żadnym stopniu efektywne. Ten fakt staje się szczególnie niepokojący wówczas, gdy inwestycja pracodawców w benefity pracownicze przybiera dużą skalę i stanowi dużą część wynagrodzenia pracownika.

Raport dostarcza odpowiedzi na pytanie, jak można udoskonalić komunikację na temat benefitów pracowniczych, aby wzmocnić zaangażowanie pracowników, ich lojalność oraz satysfakcję z pracy. 38% respondentów podpowiedziało, że linia komunikacji uległaby polepszeniu, gdyby pracownicy mogli mieć dostęp do informacji na temat benefitów w domu lub w pracy. 37% zauważyło, że pracownicy powinni postarać się o łatwiej przyswajalną formę informowania o benefitach. Kolejne 34% wskazało na potrzebę możliwości rozmowy z ekspertem, a 30% – na potrzebę spersonalizowania informacji dotyczących benefitów i dostosowania ich do potrzeb poszczególnych pracowników.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl