footprint - grywalizacja

rgbstock.com / TACLUDA

Jak wynika z grudniowej edycji badania ?E-commerce track?, w 2013 r. polscy internauci robili zakupy świąteczne już od końca listopada. Z tego powodu w grudniu zaobserwowano spadek deklaracji o zakupie przez Internet względem poprzedniego miesiąca. Wzrost zakupów w okresie przedświątecznym dotyczył w szczególności produktów dziecięcych. Z kolei w grudniu, oprócz  artykułów dziecięcych, wzrosło zainteresowanie zakupem, gier i oprogramowania, które prawdopodobnie były kupowane w ramach prezentów świątecznych.

Z badania wynika, że polscy internauci najrzadziej szukają opinii w serwisach społecznościowych. Zmalała również częstotliwość szukania informacji na forach internetowych oraz na portalach aukcyjnych.

E-commerce to badanie cykliczne realizowane przez IRCenter i SW Reserach. Badanie jest realizowane metodą CAWI, raz na miesiąc na reprezentatywnej próbie co najmniej 500 internautów. Celem projektu jest długoterminowe określenie postaw wobec zakupów w Internecie ? najbardziej popularnych kanałów sprzedaży, produktów oraz natężenie zjawiska ROPO wśród polskich internautów.

ecommercetrack


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl