e-commerce - grywalizacja

rgbstock.com / lusi

Między 6 a 20 listopada 2013 r. DreamCommerce przeprowadziła badanie wśród właścicieli sklepów internetowych reprezentujących różne branże. Wyniki opublikowane zostały w raporcie ?E-commerce pod szczęśliwą gwiazdką?. Główne wnioski z badania:

  • niemal 40% właścicieli sklepów internetowych spodziewa się lepszych lub znacznie lepszych wyników sprzedaży. Rok temu była to mniej liczna grupa ­ ponad 35% badanych. Ponad 36% badanych z kolei uważa, iż tegoroczne obroty i wyniki sprzedaży będą na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego;
  • co piąty właściciel sklepu internetowego szacuje wzrost sprzedaży na poziomie 25­49%, Podobnie jest w przedziale 10­24% ­ na który wskazuje również co piąty ankietowany;
  • blisko 70% ankietowanych właścicieli planuje w tym roku przygotować specjalne oferty świąteczne dla klientów. Rok temu prawie 60% badanych deklarowało taki zamiar;
  • tak jak w latach ubiegłych właściciele sklepów internetowych przygotowują dla klientów: niższe ceny i promocje (60,8%), co stanowi grupę o 8 punktów procentowych mniejszą niż rok temu. Poza tym: rabaty za zakup kilku produktów niemal 29% (rok temu było to 41,8%), kupony rabatowe 27,7% (rok temu: 41,8%) oraz nowe produkty ­ prawie 37% (rok temu: 41,8%) ­ ankietowani mogli wskazać kilka rozwiązań;
  • co czwarty właściciel sklepu planuje udział w Dniu Darmowej Dostawy;
  • ponad 50% badanych planuje promować swoją ofertę wykorzystując media społecznościowe ­ rok temu było to około 41% ankietowanych;
  • niemal 40% właścicieli wykorzystuje newsletter w ramach działań promocyjnych. Rok temu 31% badanych deklarowało korzystanie z tego narzędzia. Spadło zainteresowanie takimi aktywnościami, jak: reklama on-line (prawie 50%, rok temu: 52,4%) oraz pozycjonowanie w wyszukiwarkach ­ trochę ponad 38% (rok temu było ponad 48%);

Zdaniem właścicieli nadal elementem o największym znaczeniu, który przyciąga kupujących jest atrakcyjna cena ­ 75% badanych (rok temu było to 70%).

Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl