ecommerce_legal_2 - grywalizacjaGrywalizacja24.pl, patron mediowy wydarzenia, ma przyjemność zaprosić na II edycję konferencji e-Commerce Legal, która odbędzie się 1 października w Warszawie.

Zapraszamy na jedyny w swoim rodzaju warsztat dotyczący wszystkich nadchodzących zmian prawnych w branży e-commerce i możliwości praktycznego przygotowania do nich swojego e-sklepu!

Już wkrótce wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, która stanowić ma transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów do polskiego porządku prawnego. Jej celem jest doprowadzenie do ujednolicenia i doprecyzowania przepisów dotyczących umów zawieranych z udziałem konsumentów.

Przyjęcie odrębnej ustawy w celu transpozycji unijnej dyrektywy powoduje również konieczność wprowadzenia zmian w Kodeksie cywilnym, a nadto uchylenia ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Odpowiednie przepisy tej ostatniej ustawy zostaną przeniesione do znowelizowanego Kodeksu cywilnego i zintegrowane z przepisami dotyczącymi rękojmi i gwarancji.

Zakres zmian w przepisach wymusi na całej branży e-commerce pilne wdrożenie nie tylko nowych wewnętrznych regulacji prawnych (regulaminy, wzory umów), ale także nowych rozwiązań informatycznych i logistycznych. Niedostosowanie się do zmiany prawa skutkować zaś będzie dla przedsiębiorców pełnym katalogiem negatywnych konsekwencji, poczynając od grzywien i sankcji administracyjnych, poprzez pozwy pseudokonsumenckich organizacji, a kończąc na sporach z klientami o zwrot towaru lub odpowiedzialność za wady produktów.

Program został przygotowany przez ekspertów Izby Gospodarki Elektronicznej. Konferencję poprowadzą prawnicy z kancelarii Czarnik Porębski i Wspólnicy m.in. Olgierd Porębski, oraz reprezentant polskiego oddziału Trusted Shops.

Warsztat skierowany jest do przedstawicieli branży e-commerce i ma na celu udzielenie odpowiedzi na najważniejsze pytania, związane ze zmianami w zakresie prawa konsumenckiego jakie wejdą w życie w 2014 r.

 

W szczególności zapraszamy:

  • prezesów i kadrę zarządzającą e-sklepów;
  • dyrektorów, menedżerów e-commerce, e-biznesu, e-handlu, e-usług;
  • prawników in-house w branży e-commerce;
  • dyrektorów, menedżerów sprzedaży e-commerce;
  • dyrektorów, menedżerów i specjalistów ds. rozwoju biznesu i nowych technologii;
  • dyrektorów, menedżerów i specjalistów ds. marketingu online;
  • menedżerów i specjalistów ds. wsparcia sprzedaży;
  • przedstawicieli agencji zajmujących się e-marketingiem;
  • przedstawicieli firm dostarczających rozwiązania dla sektora e-commerce;
  • kancelarie prawne specjalizujące się w prawie e-commerce.

Więcej informacji: http://konferencje.pb.pl/konferencja/812,ii-edycja-e-commerce-legal-uwaga-nie-tylko-dla-prawnikow


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl