Z badania przeprowadzonego przez OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) wynika, że dynamika wzrostu rynku branży badawczej wyniosła w 2013 r. 5%, Wskaźnik wzrostu branży został sporządzony na podstawie obrotów firm uczestniczących w badaniach za rok 2012 i 2013. Obroty całej audytowanej branży powróciły do poziomu sprzed spadków w 2013 r., jednak warto zauważyć, że średnia dynamika firm z polskim kapitałem przyjęła wartość -4%, a firm z kapitałem zagranicznym: 7%.

W audycie wzięło udział 15 podmiotów, których obrót wyniósł 583 mln PLN netto.

branza_badawcza_2013

 


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl