Dyrektor do sekretarki:

  • Pani Jolu, niestety muszę panią zwolnić.
  • Ale dlaczego panie dyrektorze?
  • Ma Pani problemy z ortografią. Wciąż prosi mnie Pani o literowanie słówek, a ja mam już dosyć sięgania do słownika…

***

Dyrektor do sekretarki:

  • Pani Jolu, mówiłem Pani wielokrotnie, że najpierw dokładnie badam wszystkie fakty, rozważam za i przeciw, a dopiero potem rzuca Pani monetą ….

***

Sekretarka do dyrektora:

  • Dlaczego Pan jest smutny, dyrektorze?
  • Dowiedziałem się, że moja żona ma kochanka.
  • Dziwi się Pan? Pieniądze to nie wszystko. Pańskiej żonie należy się trochę przyjemności.