podium - grywalizacjaAutorzy raportu ?Gamification Market [(Consumer Gamification, Enterprise Gamification)
by Deployment (On-Premise, On-Demand); Application (Marketing, Sales, HR, Support,
and Development); Size (SMB, Enterprise)]: Worldwide Market Forecasts and Analysis (2013 – 2018)
?, przewidują, że wartość rynku grywalizacji wzrośnie z 421,3 miliona USD w 2013 r. do 5,5 miliarda w 2018 r., co oznacza osiągnięcie w przeciągu pięciu lat CAGR (compound annual growth rate ? skumulowany roczny wskaźnik wzrostu) na
poziomie 67%.

?Są to przewidywania zbieżne z opublikowanymi w zeszłorocznym raporcie M2Research, który przepowiada osiągnięcie przez rynek grywalizacji wartości 2,8 mld USD w 2016 r. Warto również przypomnieć, że według Gartnera do 2014 r. 70% spośród największych firm świata będzie korzystać z wdrożeń grywalizacyjnych. Pokazuje to potencjał rynku i dynamikę jego rozwoju.? ? powiedział Piotr Pajewski, managing partner w Enterprise Gamification.

Grywalizacja (ang. gamification), tłumaczona także jako gryfikacja lub gamifikacja, oznacza świadome i celowe zastosowanie mechanizmów i technik wykorzystywanych podczas projektowania gier, w celu zwiększania zaangażowania, lojalności, modyfikowania zachowań i przyzwyczajeń ludzi. Grywalizacja wykorzystywana może być jako wsparcie dla rozwiązania konkretnych realnych problemów poprzez zmianę nastawień, nastrojów, czy obiektywizację procesów. Założeniem grywalizacji jest ukierunkowanie działań jej uczestników na określony cel, zgodny z oczekiwaniami autora projektu i ich mobilizacji do podjęcia stosownych działań, nawet jeśli są one uważane za nudne lub rutynowe.

Grywalizacja biznesowa (ang. enterprise gamification) jest zastosowaniem technik i mechanizmów grywalizacyjnych dla celów biznesowych. W zależności od potrzeb mechanizmy te kierowane są do pracowników, klientów, kontrahentów lub innych partnerów biznesowych przedsiębiorstwa, co pozwala na podniesienie efektywności procesów biznesowych w odpowiednich obszarach ? zarówno wewnętrznych (motywowanie, zwiększenie zaangażowania w pracę, usprawnienie komunikacji w firmie itp.), jak i zewnętrznych (np. sprzedaży, marketingu, rekrutacji itp.). Grywalizacja biznesowa sprawdza się w rozwiązywaniu konkretnych problemów przedsiębiorstwa, zespołu, czy sektora.

?Jednym z najczęściej pojawiających się nieporozumień, z jakim się możemy spotkać, jest postrzeganie grywalizacji przez pryzmat gry lub zabawy. Związane jest to zapewne z nadinterpretacją samego wyrazu ?grywalizacja?, w którym bez trudu odnajdujemy słowa ?gra? i ?rywalizacja?. Grywalizacja nie jest jednak grą, w szczególności tradycyjnie rozumianą grą komputerową lub mobilną. Co więcej ? grywalizacja może, ale wcale nie musi być nawet zabawna! Przez grę rozumie się bowiem czynność o ustalonych zasadach, w której udział bierze zwykle kilka osób. Od innych rozrywek grę wyróżnia istnienie ścisłego zbioru zasad, zaś od innych skodyfikowanych czynności –  jej rozrywkowy charakter. A zatem, gra ma służyć przede wszystkim rozrywce, zabawie. Oczywiście, w rozszerzonym znaczeniu ?grą? nazywamy sposób postępowania, zachowania lub stawiania na swoim. Jest to jednak przenośnia, ponieważ w powyższych przypadkach chodzi o wszystko, tylko nie o rozrywkę.? ? wyjaśnia Piotr Pajewski.