Grywalizacja (ang. gamification), tłumaczona także jako gryfikacja lub gamifikacja, oznacza świadome i celowe zastosowanie mechanizmów i technik wykorzystywanych podczas projektowania gier, w celu zwiększania zaangażowania, lojalności, modyfikowania zachowań i przyzwyczajeń ludzi. Grywalizacja wykorzystywana może być jako wsparcie dla rozwiązania konkretnych realnych problemów poprzez zmianę nastawień, nastrojów, czy obiektywizację procesów. Założeniem grywalizacji jest ukierunkowanie działań jej uczestników na określony cel, zgodny z oczekiwaniami autora projektu i ich mobilizacji do podjęcia stosownych działań, nawet jeśli są one uważane za nudne lub rutynowe.
Grywalizacja biznesowa (ang. enterprise gamification) jest zastosowaniem technik i mechanizmów grywalizacyjnych dla celów biznesowych. W zależności od potrzeb mechanizmy te kierowane są do pracowników, klientów, kontrahentów lub innych partnerów biznesowych przedsiębiorstwa, co pozwala na podniesienie efektywności procesów biznesowych w odpowiednich obszarach ? zarówno wewnętrznych (motywowanie, zwiększenie zaangażowania w pracę, usprawnienie komunikacji w firmie itp.), jak i zewnętrznych (np. sprzedaży, marketingu, rekrutacji itp.). Grywalizacja biznesowa sprawdza się w rozwiązywaniu konkretnych problemów przedsiębiorstwa, zespołu, czy sektora.
Motywacja wewnętrzna
Motywacja zadaniowa
Motywacja zewnętrzna
Neurony lustrzane
Ocena zaangażowania
Odznaki (ang. badges)
Osiągnięcia (ang. achievements)
Overjustification effect
Perswazja grywalizacyjna
Pętla rozwoju, progresji
Pętla sprężenia zwrotnego
Pętla zaangażowania Zichermanna
Potencjał pracowniczy
Potrzeba rywalizacji
Poziomy (ang. levels)
Pracoholizm
Profil kompetencyjny
Prokrastynacja
Psychologia pozytywna
Punktowanie w grywalizacji
Punkty (ang. points)
Punktyfikacja (ang. pointsification)
Rankingi (ang. leaderboards)
Rapport
Storytelling
System nagradzania SAPS
Systemy punktowe w grywalizacji
Trening kompetencji
Układ nagrody (ang. dopamine system)
WSKAŹNIKI ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKA
Wiralność (ang. virality)
Wirtualna gospodarka
Wirtualna waluta
Wirtualne dobra
Wyzwania (ang. quests, challenges)
Wyzyskiwacja (ang. exploitationware)
Zaangażowanie
Zablokowana zawartość