Czym jest system nagradzania SAPS?

System nagradzania SAPS wdrażany jest w celu pozyskiwania klientów i budowania ich zaangażowania oraz lojalności w procesie gry.

Nazwa pochodzi od czterech angielskich słów:

S ? status

A ? access (dostęp)

P ? power, potency (moc)

S ? stuff (rzeczy)

Status ? to pozycja gracza widoczna dla innych uczestników gry. Podstawowymi wyznacznikami pozycji jest miejsce w rankingu, prezentowane w tabelach wyników oraz wszelkie odznaczenia (rzeczywiste lub wirtualne).

Dostęp ? to element programu lojalnościowego, polegający na umożliwieniu wybranym graczom wcześniejszego dostępu do towarów, usług, informacji (np. najlepsi klienci mogą 5 dni wcześniej niż pozostali zakupić artykuły w promocyjnej cenie). Dostęp może mieć również charakter wyłączności, polegający na tym, że otrzymują go wyłącznie najlepsi klienci.

Moc ? jest to element gry pozwalający najlepszym graczom okazać swą siłę, przewagę przed innymi graczami. Okazanie takiej mocy może polegać np. na wyróżnieniu najlepszego gracza w danym etapie gry i umożliwieniu mu przekazania pozostałym graczom rad lub moderowania dyskusji na forum. Ten element jest wyraźnym wzmocnieniem siły i ważności kompetencji najlepszych graczy w ich ?grającej? społeczności.

Rzeczy ? to ważne, ale nie najważniejsze elementy gry. Ponieważ wszyscy lubimy otrzymywać jakieś wymierne nagrody, system przewiduje również miejsce na pewne gratisy. Zawsze ucieszą one uczestnika i będą stanowiły element zwiększający motywację do grania, szczególnie istotny wśród tzw. ?zbieraczy?. Poważniejsze, kosztowne nagrody są również ważnym elementem motywującym, lecz niestety wyłącznie graczy z górnej części listy rankingowej. Ich zastosowanie może zdecydowanie zniechęcić do dalszego udziału w grze tych, którzy nie widzą szansy na ich zdobycie. Dlatego też lepszym rozwiązaniem jest stosowanie elementarnych gratisów motywujących graczy na każdym poziomie list rankingowych.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl