abc - grywalizacja

rgbstock.com / mimwickett

Język mediów społecznościowych wciąż jest w trakcie ewoluowania. Kierunek, jaki przybrał sposób komunikowania się użytkowników Twittera czy Facebooka, jest jednocześnie bodźcem do refleksji nad wprowadzeniem uaktualnień językowych w przekaz marketingowy przedsiębiorstwa.

Szczególnie nowatorski jest język nastolatków, którzy oprócz tego, że wprowadzają do mowy pisanej wiele nowoczesnych sformułowań, są bardzo czuli na nieaktualne i archaiczne sposoby komunikowania się. Z tego powodu, jeśli targetem naszej firmy są osoby w wieku do dwudziestu sześciu lat, w tym w szczególności osoby, które są w trakcie wyboru kierunku studiów, należy mieć na uwadze to, aby używać tego samego języka, jakim posługują się młodzi. Tylko wtedy treść wyrażona w języku zostanie przez nich zauważona.

Lepsza komunikacja – większa lojalność klientów

Dlatego do celu komunikowania się z grupą ludzi o konkretnym przedziale wiekowym poprzez media społecznościowe albo za pomocą różnego rodzaju środków służących do reklamy naszej firmy, najlepiej angażować osoby, które będą potrafiły używać języka grupy docelowej. Taki komunikat będzie najbardziej skuteczny, a fundusze zainwestowane w przekazywanie informacji o produktach będą właściwie spożytkowane.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl