Potocznie słowo lojalność wykorzystywane jest do opisu relacji między np. panem a jego psem lub między kolegami z klasy, czy w końcu między pracownikiem i jego firmą. Pies jest lojalny wobec swojego pana, co przejawia się w jego bezgranicznym zaufaniu (pan nie skrzywdzi psa) i posłuszeństwie. Kolega jest lojalny wobec swojego kumpla i nie zdradzi jego tajemnicy lub wspólnie weźmie z nim odpowiedzialność za wybitą szybę sąsiadki. Pracownik jest lojalny wobec firmy i nie skorzysta z oferty head huntera, nawet gdyby ten proponował mu trzykrotnie wyższe wynagrodzenie, ciekawe stanowisko i zadania.

Oczywiście to tylko potoczne rozumienie lojalności. W rzeczywistości powyżej opisane zachowania nie muszą wynikać z poczucia lojalności, lecz mieć swoje podłoże w zupełnie innych uwarunkowaniach:  np. z poczucia bezpieczeństwa (przykład psa), obawą przez odrzuceniem (kumple), czy potrzebą stabilizacji i obawą o to, co mogą nieść za sobą zmiany (przykład pracownika).

Lojalność, którą zdefiniujemy polega na dokonywaniu przez pracowników, klientów czy kontrahentów wyborów zgodnych z naszymi oczekiwaniami, w sytuacji, gdy będą oni mieli możliwość skorzystania z kliku bardzo zbliżonych do siebie możliwości rozwiązań danego problemu.

Zwróćmy uwagę, że zgodnie z tą definicją przyjęcie oferty pracy, która jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna niż ta, którą może nam zaproponować obecny pracodawca nie jest wcale brakiem lojalności wobec niego. Kluczowe jest więc rozumienie istoty lojalności ? dokonywania wyborów w sytuacjach bardzo zbliżonych. Gdy produkty, oferty, cena, miejsce, warunki itp. są bardzo zróżnicowane pod względem atrakcyjności, przy dokonywaniu wyborów lojalność ma niewielkie znaczenie. Gdy jednak konkurencja jest duża ? lojalność może zapewnić nam ogromną przewagę. Przewagę taką nazywamy „lojalnościową przewagą konkurencyjną” lub „przewagą konkurencyjną opartą na lojalności” (Competitive Skills).

Słownik PWN definiuje człowieka lojalnego jako uczciwego, rzetelnego w stosunkach z innymi ludźmi.

Słownik wyrazów obcych, wydawnictwa Europa z kolei definiuje lojalność jako wierność wobec siebie osób połączonych wzajemnym zaufaniem, uczciwość w kontaktach międzyludzkich.

Jeszcze inne źródła wskazują na ścisłe powiązanie lojalności z uczciwością, przyjaźnią, czy wreszcie zaangażowaniem.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl