zakupy - grywalizacja

rgbstock.com / lusi

Rynek e-commerce będący ponad dwustumiliardowym przemysłem, który wciąż się rozwija, funkcjonuje obecnie jedynie jako część całościowej sprzedaży, kryjącej się pod wieloma formami. W tym roku przeprowadzono badanie ?Future of Retail?, w którym mieszczą się precyzyjne informacje na temat współczesnego obrazu branży e-commerce. Dowiemy się z niego kim są klienci sklepów internetowych, jakie kwoty pieniędzy są oni w stanie wydać i na jaki produkt oraz ?czego nigdy nie zakupiliby nawet od Amazon.com?. Badanie zostało przeprowadzone przez Walker Sands.

Pierwszą kwestią, jaką rozstrzyga badanie Walkera jest częstotliwość robienia zakupów przez Internet. Badani zostali zapytani, ?jak często kupują produkty online.?

Tylko mniej niż 1 procent badanych udzieliła odpowiedzi, że nigdy nie robiła zakupów w sieci. Najwięcej osób, bo aż 40 procent respondentów twierdzi, że przez Internet kupuje jeden do dwóch razy w miesiącu. Najczęściej, bo aż dwa razy w tygodniu, dokonuje zakupu 5 procent badanych. 17 procent kupuje przez Internet raz lub dwa razy w tygodniu. Jedna piąta respondentów kupuje online od siedmiu do dwunastu razy w roku. Cztery do sześciu razy w roku zakupy robi 12 procent badanych. Jedynie sześć procent badanych kupuje w sieci od jednego do trzech razy w roku. Reasumując, aż 62 procent respondentów twierdzi, że kupują online przynajmniej raz w miesiącu.

Kolejnym ważnym pytaniem zadanym w badaniu było: ?Ile pieniędzy jesteś w stanie wydać na produkt przez Internet bez uprzedniego zobaczenia go na własne oczy??

45 procent badanych twierdzi, że może przeznaczyć na taki zakup od 100 do 500 dolarów. Jedynie 16 procent wyda na niego od 501 do 1000 dolarów. 10 procent respondentów przeznaczy na taki produkt powyżej 1000 dolarów.

Czynnikiem, który w znaczny sposób jest w stanie zmienić te statystyki jest umożliwienie klientom darmowej przesyłki oraz darmowego ewentualnego zwrotu. Wówczas w drugim przedziale cenowym (501-1000 $) liczba klientów rośnie o 5 procent, a powyżej 1000 dolarów będzie w stanie wydać o 19 procent zakupowiczów więcej.

Badanych zapytano także o to, ?co sprawia, że stają się oni bardziej skłonni do zakupienia produktów online?.

Aż 80 procent badanych odpowiedziało, że do zakupu produktu online skłoni ich bardziej darmowa przesyłka. 66 procent z nich powiedziało, że tym czynnikiem będzie przesyłka dostarczona w ciągu jednego dnia roboczego. 64 procent twierdzi, że darmowy zwrot lub wymiana przyczynią się do dokonania przez nich zakupu. 42 procent podaje, że będzie to większa pewność w bezpieczeństwo zakupu. 41 procent uważa, że przekona ich dostarczenie towaru w dniu zakupu.

Na pytanie ?Czego nigdy nie kupilibyście od Amazon.com? najwięcej badanych odpowiedziało, że nie kupiłoby jedzenia (37%). 21% nie kupiłoby dóbr luksusowych. 10% nie kupiłoby artykułów dla zwierząt, 8% – narzędzi, 7% – przedmiotów związanych z wyposażeniem biura, a najmniej, bo 5%  nie kupiłoby książek.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl