cool choices - grywalizacjaProekologiczna postawa jest niezwykle ważna we współczesnym świecie. Ziemia została zdewastowana przez przemysł rozwijający się prężnie w minionych wiekach, który polegał wielokrotnie na rabunkowej polityce połączonej z brakiem troski o naturę ? utrzymaniem czystości powietrza, czy wód. W celu zwiększenia świadomości proekologicznej wiele firm prowadzi swoje własne programy mające na celu nauczenie ludzi, jak zmienić swe zachowanie w domu i w pracy, by zminimalizować negatywny wpływ na środowisko.

Jedną z takich firm jest amerykański Gundersen Lutheran Health System, który dla swych pracowników przygotował grywalizacyjny program Cool Choices. Każdego tygodnia pracownicy ? gracze otrzymują po jednym zadaniu spośród czterech kategorii nakłaniających do akcji, koncentracji, kreacji i modernizacji. Za wykonanie każdej z misji gracze otrzymują punkty. Misje zapisane są na kartach, na odwrocie których gracz może zaznaczyć, jak trudne dla niego okazało się wyzwanie. Niektóre z działań można powtarzać cyklicznie (np. użyj schodów zamiast windy), inne możliwe są do wykonania tylko jednorazowo (np. misja zmiany żarówek na energooszczędne punktowana jest tylko jeden raz), co zwiększa zaangażowanie w grę i rywalizację z innymi graczami lub zespołami.

Gracze za swe działania otrzymują odznaki, które pozwalają im na stanie się ekspertami w oczach swych kolegów, a wszystko to w celu zmiany przyzwyczajeń na lepsze.

A Game that Sustains from Cool Choices from Cool Choices on Vimeo.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl