tłumRapport obok pacingu i leadingu jest filarem strategii budowania kontaktu z drugim człowiekiem. Szczególną wagę przywiązuje się do tego w nowoczesnych technikach sprzedaży i budowania relacji z Klientem.

Rapport  jest to sytuacja,  czy proces zachodzący między różnymi osobami, w wyniku którego tworzy się i utrzymuje stan wzajemnego zaufania i zrozumienia. Warunkiem niezbędnym do wytworzenia rapportu jest dopasowanie do drugiej osoby na wszystkich możliwych w danej sytuacji poziomach, np. dopasowanie pozycji ciała, dopasowanie siły głosu, barwy, tempa mówienia, słownictwa, gestów, a nawet rytmu oddechu.

Dopasowanie to nazywane jest pacingiem (wiecej informacji w definicji pacingu).

W wyniku osiągnięcia rapportu możliwe jest poprowadzenie rozmówcy w określonym kierunku, czyli skierowanie jego uwagi na sprawy istotne dla Ciebie. Jest to główny element wywierania wpływu, nazywany leadingiem (wiecej informacji w definicji leadingu).

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl