Co to jest mechanika gry?

Mechanika to system składający się z elementów oddziałujących wzajemnie na siebie i będących w stanie równowagi, a jednocześnie wprawiających mechanizm w ruch, aktywizujących do działania w określonym kierunku i czasie.

Mechanika gry to również zbiór zasad postępowania gracza, umożliwiający mu stanie się integralnym elementem mechanizmu i podążanie wraz z postępem gry do przodu, czyli poruszanie się w czasoprzestrzeni gry.

Mechanizm gry składa się z elementarnych narzędzi , do których należą:

  • zadania czyli wyzwania,
  • definicje czyli zasady,
  • poziomy, etapy gry,
  • osiągnięcia i odznaczenia,
  • punkty i nagrody,
  • pętle zaangażowania,
  • inne motywatory i nośniki emocji.

Powyższe elementy mechaniki gry efektywnie wykorzystywane są do tworzenia systemów grywalizacyjnych w biznesie, służących aktywizowaniu pracowników, zwiększaniu ich zaangażowania, a przez to wydajności w pracy.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl