Co to jest jakość aktywności?

Różnimy się między sobą mnóstwem szczegółów. Odnośnie aktywności, jaką podejmujemy wyraźnie zauważamy ludzi bardziej i mniej aktywnych z natury. Są tacy, których nawet najdrobniejsze wzmocnienie, bodziec stymuluje do podjęcia działania, a są tacy, których trzeba mocno do tego nakłaniać. Zróżnicowaniu polega nie tylko nasilenie, czy częstotliwość aktywności, lecz także jej jakość.

Jakość naszej aktywności zależy ściśle od tego, jakiego rodzaju czynności dominują w strukturze zachowań społecznych. A. Gurycka (Przeciw nudzie) wyróżnia następujące typy – tendencje zachowań:

  • dominacyjny
  • podporządkowany
  • zadaniowy
  • afiliacyjny
  • agresywny

Podstawowe wyznaczniki naszego zachowania wobec innych ludzi, czy wobec zadań (zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym) wg. naukowców wiążą się z poczuciem bezpieczeństwa, które dany człowiek odczuwał jako dziecko i odczuwa obecnie. Przy czym obecny stan poczucia bezpieczeństwa w bardzo dużym stopniu determinowany jest przez poczucie bezpieczeństwa z dzieciństwa. Jeśli kontakty z innymi ludźmi, dobrze wykonane zadania były niegdyś (w dzieciństwie) dla nas źródłem gratyfikacji, dziś będą one również zaspokajały nasze potrzeby, dostarczały akceptacji, podtrzymywały i budowały poczucie własnej wartości ? więc będą one jakościowo zdecydowanie lepsze.

Czy biorąc powyższe pod uwagę powinniśmy pytać kandydatów do pracy o szczęśliwe dzieciństwo?

Wypunktowane powyżej tendencje wyznaczają kierunki naszych zachowań. Są one jednak realizowane za pośrednictwem bardzo różnych form działania. Formy te wybierane są przez nas dzięki preferencjom indywidualnym.

Preferencje decydują i sterują nami odnośnie wyboru stosunku do otaczającego nas świata. To dzięki preferencjom jesteśmy skłonni na pewne rzeczy zwracać większą uwagę i wiązać z nimi swą aktywność, na inne mniejszą uwagę lub w ogóle. Zauważmy jak u niektórych osób wyraźnie kształtuje się pewna trwała dążność do kontaktu z pewną określoną rzeczywistością ? czyli kształtuje się zainteresowanie pewnym obszarem/ tematem.

Zainteresowanie nie koniecznie związane jest z doświadczeniami z dzieciństwa, często nawet nie ma z tym nic wspólnego. A jednak równie silnie jak doświadczenia z dzieciństwa oddziałuje na nasze decyzje i działania. Aby jednak zainteresowanie mogło się rozwijać, aby mogło kierować człowieka na określone tory, musimy je ?zaszczepić? ? czyli po prostu zainicjować.

To jedno z ważniejszych zadań dzisiejszych pracodawców, którym zależy na jakości aktywności swojej ekipy.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl