kula - grywalizacja

rgbstock.com / photos71

W raporcie przedstawionym przez CubeResearch czytamy:

Mimo, że tempo wzrostu i ocena sytuacji w sklepach jest znacznie niższa niż przed rokiem, właściciele biznesów eCommerce są znacznie większymi optymistami niż rok temu. Aż trzy czwarte spośród nich uważa, że rozpoczęty 2014 będzie dla ich sklepów rokiem dobrym. Jedynie co dziesiąty twierdzi, że będzie to rok gorszy. Takiego optymizmu nie było rok temu. Wtedy ?jedynie? 55 proc. pytanych właścicieli sklepów stwierdziło, że w ciągu 12 miesięcy sytuacja się poprawi.

Na optymizm branży wpływają dobre prognozy dla całej gospodarki i informacje o kończącym się okresie kryzysu.
Równie optymistyczne są oczekiwania dotyczące wzrostu sprzedaży ? aż trzy czwarte właścicieli sklepów uważa, że sprzedaż w roku 2014 wzrośnie. Jedynie 6 proc. twierdzi, że sprzedaż spadnie. Przed rokiem również czuć było duży optymizm, ale nie był on aż tak znaczący ponieważ ?jedynie? ? 63 proc. właścicieli sklepów uważała, że poziom sprzedaży wzrośnie.

Celem badania było sprawdzenie koniunktury na rynku e-commerce w 2013 r. i określenie perspektyw w roku 2014.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl