drogowskazy - grywalizacjaMieszkańcy Wrocławia otrzymali usługę, która z powodzeniem stosowana jest już w Nowym Jorku, Singapurze czy Londynie. W Urzędzie Miejskim Wrocławia wdrożono Platformę Usług dla Obywateli opartą na rozwiązaniach Microsoft Dynamics CRM. Jednym z narzędzi jest Centrum Kontaktu z Mieszkańcami. Dzięki temu projektowi Wrocław otrzymuje szereg innowacyjnych rozwiązań, które wpisują się w inicjatywę inteligentnych miast ? CityNext.

Centrum Kontaktu z Mieszkańcami to system, który w odróżnieniu tradycyjnego call center umożliwia bardziej efektywną komunikację pomiędzy administracją publiczną a społecznością miejską. Mieszkańcy kontaktują się z władzami miasta za pomocą maila czy telefonu, po czym każde zgłoszenie otrzymuje numer i zostaje dodane do bazy. Dzięki tak uzyskanym informacjom, tworzącym unikalną bazę wiedzy, władze mogą lepiej ustalić priorytety działania, poznać potrzeby mieszkańców i podjąć odpowiednie inicjatywy. Z kolei Wrocławianie mają pewność, że ich sprawa nie pozostanie bez odpowiedzi.

Rozwiązanie to umożliwia również lepsze gospodarowanie środkami publicznymi i obniżenie kosztów. Narzędzie może na przykład uprościć sposoby organizowania referendów, dzięki czemu miasto może dowolnie często przeprowadzać konsultacje społeczne oszczędzając po kilka milionów złotych na każdej z nich. Poza korzyściami finansowymi, zyskują relacje z obywatelami, którzy otrzymują możliwość wyrażenia swojej opinii i bardziej angażują się w rozwiązywanie problemów. Spośród państw europejskich, dobrym przykładem aktywizacji obywateli jest Szwajcaria, która od kilku do kilkudziesięciu razu w roku organizuje referenda zarówno o zasięgu ogólnokrajowym jak i kantonalnym czy gminnym, a frekwencja utrzymuje się na poziomie ok. 50%.
Dzisiaj to samo wdrożenie jest szeroko wykorzystywane w takich aglomeracjach jak Nowy Jork czy Singapur, gdzie konsultacje społeczne w tych miastach dotyczą już nie tylko budżetu obywatelskiego, ale wszystkich spraw związanych z przestrzenią publiczną. W Londynie w 2011 r. inwestycja pozwoliła zaoszczędzić miastu 11 mln funtów.?Platforma Usług dla Obywateli jest rozwiązaniem nowym zarówno w Polsce jak i na świecie ? najbardziej rozwinięte miasta takie jak Londyn dopiero wdrażają u siebie tak kompleksową usługę. W Polsce Wrocław jest pierwszym miastem, który wdraża u siebie to rozwiązanie.? ? podkreśla Tomasz Dorf, dyrektor sprzedaży do sektora publicznego w polskim oddziale Microsoft.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl