big data - grywalizacja

rgbstock.com / xymonau

Wg badania przeprowadzonego przez 1010data i uSamp, brak odpowiedniej edukacji wciąż jest problemem nr 1 utrudniającym przyjęcie przez biznes idei big data. Wyniki tego badania większość amerykańskiej kadry kierowniczej (62%) stwierdziła, że w ich przedsiębiorstwach big data nie jest wykorzystywane, ponieważ oni sami potrzebują dokształcenia i wytłumaczenia w jaki sposób trend ten miałby stać się rozwiązaniem ich problemów biznesowych.

Ponad połowa menedżerowie wskazują na fakt, że mogą upłynąć lata aż potencjał big data zacznie być w pełni wykorzystywany: aż 44% respondentów było zdania, że stanie się tak w ciągu najbliższych 5 lat, 6% – 10 lat, 1% – 20 lat i 2% – powyżej 20%. Dla porównania: osoby sądzące, że jest to kwestia roku (czyli do końca 2014 r.) stanowiły 35%, a 12% badanych sądzi, że potencjał ten jest w pełni wykorzystywany już w chwili obecnej.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl