Barbórka – tradycyjne święto górnicze, obchodzone w Polsce 4 grudnia.

Patronką górników jest św. Barbara.

Święta Barbara urodziła się w rodzinie pogańskiej w Heliopolis, skąd jako kilkuletnia dziewczynka została wysłana przez rodziców na nauki do Nikodemii. Tam zetknęła się z chrześcijaństwem i przyjęła wiarę w Chrystusa.

Gdy jej ojciec dowiedział się o tym, próbował zmusić córkę do wyrzeczenia się wiary, pod groźbą prześladowań i nawet utraty życia. Dziewczyna jednak wybrała męczeństwo.

Legenda głosi, że uciekając przed prześladowcami pomagał jej anioł i znalazła czasowe schronienie w rozstępującej się przed nią skale. Tam przyjęła komunię świętą. 

Niestety nie udało jej się uratować życia. Zginęła ścięta mieczem przez wysłanników cesarza Maksymiana. Barbara stała się więc symbolem ciężkiej pracy i trudnej śmierci.

Obchody Barbórki są więc ściśle związane z kościołem chrześcijańskim, ale również polegają na organizowaniu parad, apeli i różnego rodzaju imprez.

Kilka dni przed obchodami organizowane są tradycyjne „karczmy piwne”, na które wstęp mają wyłącznie mężczyźni. To czas zabawy przy piwie, rozluźnienia i spojrzenia na trudny górniczy los z dystansu – wszak praca górnika wciąż należy do jednej z najbardziej niebezpiecznych.

W Polsce co roku w kopalniach giną ludzie, a inni ponoszą konsekwencje wieloletniej pracy w formie poważnych chorób układu oddechowego lub zaburzeń słuchu. Najwięcej ofiar śmiertelnych górnictwa odnotowuje się Chinach – tam niemalże codziennie dochodzi do katastrof, skutkujących śmiercią górników.

Wszystkim Górnikom

Składamy najserdeczniejsze życzenia

Niech się spełniają Wasze marzenia!

Redakcja

Grywalizacja24.pl

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl