komunikacja niewerbalna - grywalizacja

SXC.hu / atsoram

W nowym badaniu przeprowadzonym przez AMA Enterprise sformułowano pytanie ?Jeśli twoja organizacja czyni wysiłek by rozwijać konkretnych współpracowników, które z następujących rodzajów kontentu są włączone w takiego rodzaju programy?? Najwięcej respondentów odpowiedziała, że najczęstszym takim czynnikiem są zdolności komunikacyjne. Takiej odpowiedzi udzieliło sześćdziesiąt sześć procent badanych. Sześćdziesiąt procent wskazało na umiejętności i kompetencje specyficzne dla zawodu danej jednostki, pięćdziesiąt dwa procent nakierowało uwagę na istotność rozwijania umiejętności przywódczych, niemal połowa badanych udzieliła odpowiedzi że liczy się zarządzanie projektami, a zaraz później – umiejętności interpersonalne. Czterdzieści trzy procent badanych stawia na umiejętności współpracy, czterdzieści procent na rozwijanie zdolności podejmowania trafnych decyzji, zaraz potem ? na rozwijanie zdolności do krytycznego myślenia. Ważne są także umiejętności związane z wrażliwością na różnorodność kulturową (32%), kreatywność oraz innowacyjny sposób myślenia (32%), etyka (30%), inteligencja emocjonalna (25%), postrzeganie problemów w perspektywie globalnej (14%).


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl