reklama - grywalizacja

SXC.hu / cafe-ole

Badanie opublikowane w Journal of Consumer Research dowodzi, że reklamy które przypominają konsumentom o ich przynależności do danej grupy, z którą się identyfikują, są zapamiętywane częściej i lepiej niż bardziej ogólne reklamy. Współautorzy badania Kathryn R. Mercurio i Mark Forehand próbowali dowiedzieć się o sposobie, w jaki konsumenci odczytują reklamy nawiązujące do grup, z którymi się utożsamiają. Powiedzieli oni, że ?kluczowym determinantem tego, do jakiego stopnia konsumenci będą pamiętać reklamę jest relacja pomiędzy zawartością reklamy a jednostkową konepcją siebie i sposobem pojmowania siebie przez jej widzów.?

Proces, w którym łączy się dane produkty lub usługi z osobistą przynależnością do grup, korzystnie przyczynia się do późniejszego przypominania sobie tego rodzaju reklam w momencie, gdy konsumenci myślą na temat grup pokazanych w trakcie reklamy. Ponieważ bycie członkiem danej grupy jest nie tylko kwestią społecznego statusu, ale także stanowi ważny element kreacji i sposobu pojmowania siebie, kluczem do odniesienia sukcesu w przeprowadzanej kampanii reklamowej jest nawiązywanie w niej do tożsamości z tą grupą, która odgrywa najważniejszą rolę w życiu danego człowieka. ?Patrząc na sprawę praktycznie, badanie sugeruje, że reklamodawcy powinni rozważyć jak ich konsumenci myślą o sobie samych przy wyborze danych produktów,? powiedzieli Mercurio i Forehand.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl