szkoła - grywalizacja

SXC.hu / cienpies

Zgodnie z najnowszym raportem przygotowanym przez Annie E. Casey Foundation, osiem pierwszych lat życia jest kluczowe dla dalszego rozwoju dziecka ? stanowią fundament jego przyszłego sukcesu. Jest to bowiem okres najdynamiczniejszego budowania się powiązań w mózgu, powiązany z dużo większą niż w latach późniejszych chłonnością umysłu, ciekawością świata i chęcią uczenia się.

W raporcie, oprócz podsumowania badań, zawarto konkluzję, że państwo powinno w większym stopniu wspierać rozwój dzieci poniżej ósmego roku życia, zapewniając powszechny dostęp do profesjonalnej opieki żłobkowej i przedszkolnej, promować (i umożliwiać realizację) zdrowy tryb życia, włączając w to odpowiednią dietę, wspomagającą rozwój mózgu itp.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl