tłum - grywalizacjaUpełnomocnianie klientów przez firmy poprzez angażowanie ludzi w ważne procesy przedsiębiorstwa jak rozwój produktu nie powinno być połączone z wywieraniem na nich wpływu przez media społecznościowe ? dowodzi nowe badanie przeprowadzone przez Journal of Consumer Research.

?P2P marketing, który używany jest do zachęcenia obecnych klientów do przyciągnięcia większej ilości nowych klientów poprzez oferowanie nagród i zachęt, w połączeniu z upełnomocnianiem klientów może nie być kompatybilny. Upełnomocnieni klienci opierają się społecznemu wpływowi przez nieliczenie się z opiniami innych lub celowo wyrażają oni opinie, które różnią się od zdania pozostałych klientów? ? podają autorzy Mehdi Mourali (University of Calgary) oraz Zhiyong Yang (University of Texas).

Upełnomocnianie klientów jest powszechnie stosowaną praktyką biznesową, którą często łączy się z wywieraniem wpływu na klientów przez media społecznościowe. Przykładem jest M&M?s, gdzie umożliwia się klientom wpływanie na rozwój produktu poprzez głosowania na temat nowych kolorów, smaków czy produktów.

Firmy, które odniosły sukces w upełnomocnianiu swoich klientów mogą mieć trudności z właściwą kampanią społecznościową. Upełnomocnieni do wydawania decyzji klienci będą albo ignorować albo buntować się przeciwko jakiejkolwiek próbie wywierania wpływu na ich decyzje.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl